Samenwerkende logopedisten

Kop van Noord Holland

 
 

Home                                                                                                                                                         terug naar aanbod

Screening op scholen

Het afnemen van de logopedische screening en de adviesgesprekken worden uitgevoerd door ervaren logopedisten die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Gedurende het schooljaar kunnen de kinderen van groep 1 en 2 worden gescreend. Het is ook mogelijk om in overleg kinderen van andere groepen te screenen/onderzoeken die aangewezen zijn door de leerkracht en/of intern begeleider. De screening vindt plaats op de betreffende school in een rustige werkkamer. Het tijdstip is nader te bepalen.

Toestemming van de ouders om de screening plaats te laten vinden, dient door de school zelf geregeld te worden. 

Het screenen richt zich op:
- Het vroegtijdig signaleren van spraakproblemen, taalproblemen stem/ademhalingsproblemen, vloeiendheidsproblemen, afwijkend mondgedrag en afwijkende gebitsstanden, auditieve vaardigheden;
- Het adviseren bij spraak- en taalstimulering;
- Het verwijzen naar de curatieve logopedie voor behandeling en indien noodzakelijk naar een multidisciplinair team voor nader onderzoek.

Preventieve logopedie is onmisbaar bij het tijdig signaleren van problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling en de communicatieve ontwikkeling bij jonge kinderen. De logopedist is hiervoor de deskundige. Zij kan het onderscheid maken tussen spraak- taalachterstanden en spraak- taalstoornissen en/of communicatieve achterstanden c.q. communicatieve stoornissen.

Een effectieve communicatie tussen het kind en zijn omgeving zorgt voor een groter zelfvertrouwen, meer onafhankelijkheid van het kind en meer kwaliteit van leven. Het kind kan zich beter uiten in gesproken taal, dit geeft minder problemen in de opvoeding en in het volgen van onderwijs. Er zijn dan minder verwijzingen naar multidisciplinaire diagnostiek en minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

Offerte 1:
Screenen van alle oudste kleuters of screenen van de kinderen waarover de leerkracht zijn/haar twijfels heeft. U kunt bij ons een signaleringslijst aanvragen waarmee de leerkracht de kinderen kan observeren op het gebied van de spraak- taalontwikkeling.  We horen graag van te voren van de leerkracht waar de twijfels liggen, zodat wij hier specifieker naar kunnen kijken. Voor een dergelijke screening rekenen wij € 17,50 per kind.

Tijdens de ochtend zal ook de administratie verricht worden (verslaglegging aan ouders en leerkracht) en overleg plaatsvinden met de leerkracht.

Offerte 2:
Het is mogelijk om ons in te huren, waarbij screening/onderzoek naar aanleiding van een specifieke hulpvraag mogelijk is. De hulpvraag kan ook kinderen uit groep 3 t/m 8 betreffen. Het tarief hiervoor bedraagt €17,50 per kind, dit is inclusief de administratie en het eventuele overleg.

Er worden reiskosten berekend vanaf de dichtstbijzijnde praktijk van de school.

De screening wordt uitgevoerd door een logopedist van één van onderstaande praktijken. Mocht blijken dat er sprake is van mogelijke logopedische stoornissen, dan kunnen ouders contact opnemen met een logopediepraktijk in de omgeving. Daar zal verder onderzoek en behandeling plaatsvinden. Deze kosten worden betaald door de zorgverzekeraar.

Indien de logopedist aangeeft, dat er na drie maanden controle gewenst is, kan de school contact opnemen met de betreffende logopedist. Zij kan dan nogmaals langs komen om de controles uit te voeren. Dit kost 17,50 per leerling.

Wij horen graag voor 1 december uw reactie.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de mail:

screening@swvlogopedisten.nl

telefonisch:   Ineke Verfaille 06-49918715 of

Sanne Komen 06-33927486